Ingmar van Leer Makelaardij
Ingmar van Leer Makelaardij

Stappenplan

1. Samenstellen verkoopplan

  • Gratis waardebepaling en in onderling overleg de vraagprijs vaststellen.
  • Optimale presentatie voor de woning bespreken.
  • Energielabel opmaken.
  • (advertentie)campagne opstellen.
  • Mogelijkheid tot betaalde websites zoals:

2. Het bezichtigen

Het plannen van bezichtigingen; mijn streven is de kandidaat zo snel mogelijk een bezichtiging aan te bieden van uw woning. Dit uiteraard in overleg met u.

Na afloop van een bezichtiging krijgt u van mij direct te horen hoe de bezichtiging is verlopen. Het is immers voor u ook een heel spannend moment.

3. De onderhandeling

De onderhandeling doe ik graag voor u. Deze onderhandeling is een belangrijk moment om zonder problemen de overdracht van de woning te realiseren. Dit vormt tevens de basis voor stap 4 en 5.

Door mijn jarenlange ervaring in onderhandelen zal ik voor u het beste mogelijke resultaat proberen te halen. Kortom, de hoogst mogelijke opbrengst tegen de meest gunstige voorwaarden.

4. De papieren

Als we na de onderhandeling overeenstemming hebben bereikt is het zaak dat de koopovereenkomst op papier wordt gezet. Ik maak de koopovereenkomst op zodra deze is getekend door beide partijen zorg ik dat de koopakte bij de notaris in behandeling wordt genomen. Tevens zorg ik ervoor dat de notaris in het bezit komt van alle benodigde stukken, de overeengekomen koopsom, de personalia van partijen en natuurlijk de voorwaarden en condities waaronder de koopovereenkomst is gesloten.

5. Overdracht

De dag waarop zowel koper als verkoper hebben gewacht. De woning wordt juridisch in eigendom overgedragen. Ik zal de leveringsakte en eindafrekening van de notaris controleren. Op de dag van overdracht doe ik samen met de partijen de eindinspectie. Tevens noteer ik de meterstanden. Vervolgens brengen we een bezoek aan de notaris waar de juridische eigendomsoverdracht en de sleuteloverdracht zal plaatsvinden.

Maak een afspraak

bureau met laptop